Tidslinje

  • 2026 Skandiaporten är i hamn. Farled fördjupad och västra kajläget i Skandiahamnen klar.
  • 2017januari

    PROJEKTET SJÖSÄTTS